1 perce érkezett: Ez is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságba, ez viszont nem

Ez is beszámít a 40 éves nyugdíjjogosultságba, ez viszont nem

A nők 40 éves nyugdíjjogosultságába beleszámít-e a rehabilitációs ellátás alatti, 4 órás munkaviszony, amikor a havi jövedelem bruttó 180 ezer forint volt, tehát meghaladta a minimálbért?

A munkaviszony alatti táppénz szolgálati és jogosultsági időnek is beszámít-e ebbe a nyugdíjba? Olvasónk kérdéseire Winkler Róbert nyugdíjszakértő válaszol.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rehabilitációs ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak le, ezért a folyósításának időtartamát a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) általános szabályai szerint szolgálati időnek kell figyelembe venni.

Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás nem minősül saját jogú nyugellátásnak, ezért az ellátás folyósítása alatti keresőtevékenység alapján is szolgálati időt lehet szerezni, amely keresőtevékenységet a nők kedvezményes nyugdíjazása tekintetében jogosultsági időként is figyelembe kell venni. Megjegyzem, ez nem jelenti azt, hogy ugyanazon időszak kétszeresen lesz figyelembe véve szolgálati időként, hiszen erre a Tny. rendelkezései nem nyújtanak lehetőséget.